O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Od kilkunastu lat moją pracą i pasją jest towarzyszenie ludziom w podejmowaniu zmian, radzeniu sobie z – nierzadko bardzo trudnymi – doświadczeniami, a czasem po prostu we wspieraniu ich rozwoju osobistego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychologa PTP oraz Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.:

  • w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii – Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (4-letnie studia podyplomowe, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne);
  • na Uniwersytecie SWPS (wtedy Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), gdzie w trakcie 5 letnich studiów uzyskałam tytuł magistra psychologii, ze specjalnością społeczna psychologia kliniczna;
  • w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” – NZOZ – placówce Instytutu Psychologii Zdrowia – gdzie podczas stażu klinicznego przez dwa lata prowadziłam psychoterapię pod cotygodniową superwizją prof. Jerzego Mellibrudy;
  • jako koterapeuta: u boku Zofii Sobolewskiej-Mellibrudy podczas psychoterapii grupowej DDA oraz u boku prof. Jerzego Mellibrudy podczas prowadzenia psychoterapii indywidualnej;
  • podczas praktyk w II Klinice Psychiatrycznej w Warszawie (Szpital Bródnowski) oraz modułu “Stany nagłe i interwencje kryzysowe w psychiatrii”;
  • w ramach stypendium – nawydziale psychologii Uniwersytetu w Ratyzbonie;
  • w czasie licznych szkoleń i konferencji w kraju i za granicą (w tym np. z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, pracy z uzależnieniami behawioralnymi…);
  • …. a także w trakcie własnej psychoterapii, którą powinien przejść każdy psychoterapeuta.

Wiele lat działałam w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracowałam m.in. z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, prowadząc konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, warsztaty i wykłady. Szkoliłam także profesjonalistów, zajmujących się pomaganiem osobom uwikłanym w przemoc.
Pracuję przede wszystkim z dorosłymi, ale także z wybitnie uzdolnioną młodzieżą i osobami wykonującymi zawody artystyczne.

W pracy terapeutycznej najbliższy jest mi nurt integrujący różne podejścia terapeutyczne. Korzystam z dorobku różnych szkół, w tym terapii schematu, gestalt, podejścia poznawczo-behawioralnego, technik pracy z ciałem i innych. W swoich kontaktach z pacjentami najbardziej cenię życzliwość, akceptację i szacunek dla drugiego człowieka. 

Prywatnie jestem matką i żoną. Lubię literaturę faktu oraz podróże, które omijają utarte szlaki turystyczne.