Cennik

  • Konsultacja psychologiczna: 120zł  (50min)
  • Sesja psychoterapii indywidualnej: 150zł (50min). Spotkania odbywają się raz w tygodniu.
  • Sesja psychoterapii pary: 220zł (90min.). Spotkania odbywają się co 2 tygodnie.
Każda psychoterapia rozpoczyna się  wstępnym spotkaniem konsultacyjnym, które służy rozpoznaniu sytuacji klienta, jego oczekiwań wobec terapii, wspólnego ustalenia celów pracy i wspólnym podjęciu decyzji o ewentualnym rozpoczęciu psychoterapii, lub wybraniem innej formy pomocy.